Проект

Проект
Адрес на страницата http://adsu-bg.org/udg/ Използвани технологии

 

 

Модули

  • За проекта
  • Екипи и консултации
  • Контакти
  • Връзки
  • Предстоящи събития
  • Новини

Поддържани езици знамето на България 

Описание
Проектът Социално предприятие "Услуги в дома и градината" е насочен към подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез устойчиво развитие и укрепване на социалното предприемачество и, в резултат, подобряване качеството на живот на хората от тези групи чрез обучение и заетост в нови услуги. Проектът предлага изпълнението на дейности и мерки за иницииране на две нови услуги – "Домашен майстор" и "Градинарство", в рамките на социално предприятие, предоставящо към настоящия момент социални услуги в домашна среда – "Социален асистент" и "Домашен помощник", в общините Айтос, Благоевград, Бяла Слатина и Велико Търново.