Асоциация на доставчиците на социални услуги

Асоциация на доставчиците на социални услуги
Адрес на страницата http://adsu-bg.org/new/ Използвани технологии

 

 

Модули

  • Обща информация
  • Учредители
  • Социални услуги
  • Условия за членство
  • Проекти
  • Услуги
  • Продукти
  • Контакти
  • Връзки

Поддържани езици знамето на България 

Описание 
“Асоциация на доставчиците на социални услуги в общността за стари хора и лица с увреждания” е доброволна, политически необвързана обществена и професионална организация.