Практически кодекс на доставчиците на социални услуги

Практически кодекс на доставчиците на социални услуги
Адрес на страницата http://mf2010.icss-bg.org/ Използвани технологии

Модули

  • За проекта
  • Контакти
  • Екип
  • Продукти
  • Статистика
  • Новини

Описание 
Проектът има за цел повишаване на ефективността на неправителствените организации да предоставят качествени социални услуги в общността, съобразени с международните принципи на социална работа и с потребностите на хората с увреждания.