Мога да съм полезен

Мога да съм полезен
Адрес на страницата http://polezen.icss-bg.org/ Използвани технологии

Модули

  • За проекта
  • Контакти
  • Екип
  • Продукти на проекта
  • Връзки
  • Новини

Описание 
Проектът има за цел разработване и апробиране на модел за социално включване на младежи с интелектуални увреждания. Активно участие и принос към развитието на модела имат експерти на Столична община дирекция "Социални дейности", екипите на услугата "Социален учебно-професионален център" (СУПЦ) и експерти на Общинските администрации в 9-те общини, в които се предоставя услугата СУПЦ (Банско, Варна, Главница, Горна Оряховица, Димитровград, Пловдив, Поморие, Свищов и София)