Телекеър - дистанционна услуга за хора с увреждания

Телекеър - дистанционна услуга за хора с увреждания
Адрес на страницата http://tk.adsu-bg.org/ Използвани технологии

Модули

  • За проекта
  • Контакти
  • Екип
  • Продукти на проекта
  • Връзки
  • Партньор
  • Новини

Описание 
Проектът е насочен към разработване, тестване и популяризиране на иновативен модел на дистанционна услуга в дома на хора с увреждания.