Екип за включваща заетост

Екип за включваща заетост
Адрес на страницата http://iet.icss-bg.org/ Използвани технологии

Модули

  • За проекта
  • Контакти
  • Екип
  • Продукти на проекта
  • Връзки
  • Новини

Описание 
Проектът има за цел разработване, тестване и популяризиране на иновативен модел за включваща заетост на хора с увреждания в ролята на обучители и консултанти на работодатели.Целевите групи по проекта включват хора с увреждания, представители на държавна администрация (МТСП, АСП, АЗ, ДАЗД, АХУ, МЗ, МОН), представители на общинска админитрация и представители на доставчици на социални услуги.