Телекеър мрежа в подкрепа на хора с увреждания

Телекеър мрежа в подкрепа на хора с увреждания
Адрес на страницата http://telecare.icss-bg.org/ Използвани технологии

Модули

  • За проекта
  • Контакти
  • Екип
  • Продукти на проекта
  • Връзки
  • Новини

Описание 
Проектът има за цел развитие капацитета на НПО за работа в мрежа за иницииране и предоставяне на иновативна дистанционна социална услуга (Телекеър) за хора с увреждания.