Административен съд гр.Видин

Административен съд гр.Видин
Адрес на страницата http://www.acvidin.org/ Използвани технологии

Модули

Поддържани езици знамето на България знамето на Англия

Описание 
Уеб сайтът е обновен с версия на английски език и е пригоден за потребители в неравностойно положение по проект "В услуга на обществото", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.